Medlem

 

Haugefisk venner

Vern gjennom bruk.

 


 

          Haugefisk venner skal jobbe for:

  • Å skape aktivitet for ivaretaking og bruk av Haugefisk
  • Sikre båten som kulturminne for distriktet
  • Skaffe midlar til restaurering
  • Take vare på ting frå fiskerimiljøet i distriktet
  • Formidle den fiskerihistoria båten representerer

 

Som medlem får du:

  • Vere med på turar og utflukter med båten
  • Ein sosial samlingsstad med faste møtedagar. 1. onsdag i kvar mnd. ombord  i Haugefisk.
  • Ta del i dugnadarbeid ombord.
  • Mange gode opplevingar.

Medlemskontingent: 250,- kr. Pr år.

Foto: Geir Nybø