Referat frå årsmøtet 2012

 

Tilstade: (frå styret) Ola Martin Grotle, Jan Torvanger, Anita Solbakken Nygård, Jostein Nødset og Bård Grotle.

Andre medlemmer: Bjørn Fjellheim, Malvin Grepstad, Bjørn Nygård, Jan Kvamme, Jan Nybø, Jostein Senneset, Per Inge Igland og Jostein Kristiansen.

 

SAKER.

 

1. Innkallinga til årsmøtet vart sendt i brev til medlemmane og det var oppsett på butikkane.

    Innkallinga vart godkjent

    Møtet vart leia av Ola Martin Grotle.

2. Jostein Nødset orrienterte om aktivitetar i 2012 og planlagte turer hittil i 2013.

    I tillegg til det ein har fått utført hittil er det den 26. april avtalt fisketur med Per Omdal og

    andre for 3 året på rad.

    Skulesekken 2. mai i Svelgen og Hauge den 3. mai.

    Shetlandstur 19. til 24 juni.  Fjordsteam i Bergen 31/7 til4/8.

    Leikanger 19/9. 250 års jubileum for fylkeskommunen.

    I tillegg er andre opplegg aktuelle. Det kom også forslag frå møtet som styret vil ta opp.

3. Kontigenten vart einstemmig vedteken med samme sum. Kr. 250,- for 2013.

4. Regnskapen for 2012 vart gjennomgått av Jan Torvanger og vart einstemmig godteke.

5. Budsjettet for 2013 vart og einstemmig godteke. Det vart påpeika at her dukker opp muligheiter

    i løpet av året og at ein er litt fleksibel for å utføre oppdrag som måtte dukke opp.

6. Valg: Anita Solbakken Nygård hadde bedt om å få gå ut av styret. I hennar plass vart

    Hildegard Strømmen Nygård einstemmig valgt. Leiar Ola Martin Grotle og resten av styret vart

    einstemmig gjenvalgt.

 

    Styret hadde ikkje motteke andre saker til behandling.

 

    Bremanger 19/4-2013.

 

    Ola Martin Grotle. Leiar                                             Jan Torvanger. Referent

    Sign.                                                                                   Sign

ÅRSMØTE HAUGEFISK VENNER 2011.

 

Årsmøtet vart avhelde om bord på Haugefisk fredag 30.mars 2012 kl. 19.00.

 

Saker:

1. innkalling og sakliste. Godkjend.

2. Jostein Nødset informerte om planar for Haugefisk 2012.

3. Kontingenten vert vedteken å aukast til kr. 250,-

4. Rekneskap og balanse vart gått gjennom og godkjend.

5. Budjettet for 2012 vart lagt fram og godkjend.

6. Val: Ola Martin Grotle var gjenvald som leiar. Anita S Nygård, Magnar Langeland, Jan Torvanger og Kåre Jarl Langeland vart gjenvalde som styremedlemmar. Bård Grotle vart gjenvald som vara til styret. Reidun Grotle vart gjenvald som revisor.

Årsmøtet gjorde og vedtak om å utvide styret med ein person. Jostein Nødset vart vald som nytt styremedlem.

Jan Torvanger vart vald til å skrive referat frå årsmøtet og til å underskrive møteprotokollen ilag med styreleiar.

 

referent: Jan Torvanger.