AKTIVITETAR 2012  

ÅRSMØTE

 30 MARS- HAUGEFISK
 FISKETUR 19-20 APRIL.      PRIVAT
 DEN KUTLTURELLE SKULESEKKEN  MAI: OPPLEGG FOR 10.KLASSINGAR I BREMANGER KOMMUNE
 SHETLAND 14-21 MAI:DELTA PÅ ÅPNING AV DET NYE MUSEUMET I SCALLOWAY 17 MAI.
PRIVAT ARRANGEMENT  26-27 MAI, SVELGEN/RUGSUND
BERGEN 7-10 JUNI: TORGDAGAR I BERGEN
PRIVAT ARRANGEMENT 23 JUNI, FLORØ
VÆRLANDET/BULANDET 6-8 JULI: NORDSJØPORTFESTIVAL
SKJERJEHAMN 26-29 JULI: UTKANTFESTIVALEN I SKJERJEHAMN
KYSTFESTIVAL 3-5 AUGUST: KYSTKULTURFESTIVALEN I KALVÅG
BERGEN 1.-2.SEPTEMBER: SANDVIKSDAGANE