DUGNAD/SOSIALT SAMVÆR.

Medlemsmøtet 3. november 2010 gjekk inn for at ein i staden for medlemsmøte ein gong i månaden skal ha ein fast dugnadsdag i veka. Det vart bestemt kvar tysdag kl 18.00- 20.00.

Alle medlemmar er velkomne til dugnadsarbeid og sosialt samvær .

 

 

 

 

MEDLEMSMØTER:

I utgangspunktet vil Haugefisk Venner halde medlemsmøter ombord i Haugefisk første onsdagen i kvar månad:

Dato kl. saker
7 april: 18.00 informasjon om aktivitetar og dugnad framover.
4. mai 14.00 møte ombord på veg til Kystkulturkonferanse i Kalvåg
6 oktober 18.00 informasjon om aktivitetar 2010.
 3.november  18.00

planlegging dugnad, kyststemne Kalvåg 2011, evt